وادی ِایمن

حجاب امن ترین پناهگاه زن است. مقام معظم رهبری

وادی ِایمن

حجاب امن ترین پناهگاه زن است. مقام معظم رهبری

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نویسنده:فریده کوهرنگ بهشتی منبع: راسخون» ثبت شده است


تاثیر حجاب بر شخصیت و سلامت روحی زنان

{تاثیر حجاب بر زنان، خانواده و جامعه (1)}

چکیده

با توجه به این که زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و نقش مهم و سازنده ای در تربیت افراد جامعه دارند، توجه به عوامل ایجاد سلامت روحی و شخصیتی زنان، از مسائل قابل توجه کارشناسان است. در این نوشتار برآنیم تا به اختصار به بیان تاثیر حجاب بر زنان، به عنوان یکی از عوامل موثر بر سلامت آنان بپردازیم. حجاب سبب می شود زنان به تهذیب نفس خود بپردازند و به مراتب عالی کمال صعود کنند، ارزش خود را در جامعه فزونی بخشند، حس آرامش و امنیت را در خود ایجاد کنند و همچنین با رعایت حجاب فرمان الهی را اطاعت کنند.
واژگان کلیدی: حجاب، زن، تهذیب نفس، ارزشمندی، آرامش روان، امنیت، اطاعت امر خداوند

مقدمه

اگرچه زنان به لحاظ جمعیتی، نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند؛ اما به لحاظ تاثیر، همه افراد جامعه را پرورش و آموزش می دهند. بنابراین سلامت روح و شخصیتی زنان در مقابل سلامت مردان اهمیتی مضاعف دارد. زنانی می توانند افراد سالمی به جامعه تحویل دهند، که خود از سلامتی و وضعیت روحی مناسب بهره مند باشند. از این روست که چون از سلامت زنان در جامعه سخن به میان می آید در واقع، در چشم اندازی دورتر، سلامت جامعه مد نظر است. از جمله عواملی که تاثیر چشم گیری در سلامت بانوان دارد، حجاب است. البته حجاب در آیین مقدس اسلام چنان که در آیات و روایات بیان شده است، منحصر به پوشش نمی باشد بلکه حجاب مفهومی گسترده تر و فراگیرتر از پوشش ظاهری را دربر می گیرد؛‌ چنان که به طور مثال از حجاب در نگاه، گفتار و رفتار نیز سخن رفته است. اما با توجه به حجم گسترده مطالب، تشریح همه مطالب در این مقول نمی گنجد؛ بنابراین نگارنده بر آن است تا با تمرکز بر حجاب در پوشش، تاثیر حجاب را در سلامت روحی و شخصیتی زنان مشخص نموده و گامی در جهت آگاهی بخشیدن زنان و ترغیب آنان به حفظ حجاب بردارد.

تاثیر حجاب بر شخصیت و سلامت روحی زنان

اولین تاثیر حجاب را می توان در آیینه سلامت روحی و فکری خود زنان مشاهده نمود؛ چنان که حجاب، با تعدیل غریزه خودنمایی در زنان، اسباب رسیدن به کمال را برای آنان فراهم کرده، ارزش وجودی زن را بالا برده و سلامت فکری و روحی وی را تضمین می کند.
  • محسن اسدالهی