وادی ِایمن

حجاب امن ترین پناهگاه زن است. مقام معظم رهبری

وادی ِایمن

حجاب امن ترین پناهگاه زن است. مقام معظم رهبری

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «برندگان جشنواره نماز» ثبت شده است

نمایشگاه قرآن  شبستان بخش بین الملل  قرآن وفرهنگ ملل مسلمان

伊德里斯阿一

وارد شبستان که می شوی  بین همه سفیران کشورها، نگاه نافذش تورا جذب خود می کند بازبان شیوایش همه را دعوت   می کند به هم صحبتی باخود،نامش ادریس ایچی 伊德里斯阿一واهل کشور چین است قرآن جلوی میزش را که مشخص است چاپ کشورچین است  به سمت من می گیرد آن را می بوسم وباز می کنم در ابتداوکنار هرصفحه ، عربی ودر کنارش تلفظ زبان چینی نقش بسته وقسمت بعدی تفسیومعنای قرآن که باخط ریز چینی منقش شده است با مهربانی برایم توضیح می دهد که کدام سوره از قرآن است لب تاب را به سمتم می چرخاند وبادست به عکسی که به گفته خودش  معبدی درشانگهای است  اشاره می کند در عکس عده ای از مسلمانان در معبدی به ترتیب نشسته وقران می خوانند خوبکه دقت کنی  ادریس در وسط عکسهای بعدی نشسته ودر حال تلاوت قران است وقت رفتن است دلم نمی آید از ادریس جداشوم احساس می کنم سالهاست می شناسمش قبل از خداحافظی عکسی به یادگار در کنارش می اندازم واز اوخداحافظی می کنم دستم را به گرمی می فشارد ودست وپاشکسته می گوید نوکرشما هستیم کمی مکث ونگاهش می کنم  باخود می اندیشم که پیامبر واسلام وکتاب گرانقدرش قران در همه جا ودردل همه مسلمانان جهان  گسترش یافته واین است ثمره خون دل پیامبر مهربانی .

  • محسن اسدالهی